بیماری های خاص(مراکز)
امور بیماری‌های خاص(واحد مددکاری)
مدیریت:
امور بیماری‌های خاص(واحد مددکاری)
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان انقلاب، نبش استاد نجات اللهي، پلاك 4 واحد مددکاری امور بیماری‌های خاص کد پستی: 66615-15996