سفره خانه شبستان
مدیریت: امیراشکان پارسایی شریف
سفره خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ ویلا-نرسیده به خ طالقانی پلاک: 90