ظروف کرایه
پهرم ظرف
مدیریت: مسعود مرتضوی
پهرم ظرف، تولیدکننده ظروف یکبار مصرف گیاهی با ضمانت کیفی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ فلسطین شمالی
وب سایت رسمی:
ایمیل: