فرآورده های دریایی
تهیه و توزیع مواد پروتئینی کاوه
مدیر: علیرضا کاوه
تهیه توزیع مواد پروتئینی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، روبروی دمشق، پلاک: 1631