ابريشمي
مدیریت:
کنسیه ها
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
فلسطين- نرسيده به بلوار كشاورز-ك.براداران مرتضي زاده-پ.10/1