موسسات و انجمن های خیریه
موسسه توسعه و توان افزایی جوانان وطن
مدیریت:
موسسات و انجمن های خیریه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
بلوار کشاورز– خیابان 16 آذر پلاک: 100 واحد 7