فرم درخواست استخدام در کالای برق تک کنترل - تجهیزات تست کنترل آزمایشگاهی - ابزار دقیق - کنتری صنعتی - نمایشگر - لاله زار - منطقه 12 - تهران

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.