برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
برشکاری سبحان
مدیر: علی نادری
بورس ورق و نبشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
بزرگراه آزادگان، جنب پل صنیع خانی، آهن مکان، فاز 8مرکزی، پلاک2113