شرکت ویدا زرین فام
مدیر: پریسا جدیدی
شماره تماس: شعبه1: 56717842
56717836/ شعبه2: 76216714
76212330
شماره همراه: 09126399762
شهر: تهران
آدرس: شعبه 1: بزرگراه آزادگان ، احمدآبادمستوفی، میدان احمدآباد، میدان پارسا، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 15E ، پلاک 214
شعبه 2: منطقه صنعتی خرمدشت، ابتدای خیابان سیاه سنگ، مجتمع آبان، پلاک 214،