طب سوزنی و طب سنتی
کیلینک طب سوزنی
مدیریت: محسن پرچمی
دکتر پرچمی دارای گواهینامه بین المللی طب سوزنی از کشور آلمان و چین