صادرات فرش قلی زاده
صادرات فرش قلی زاده
مدیر: مصطفی قلی زاده
صادرات فرش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازاربزرگ، بازار عباس آباد، سرای بوستان، پلاک: 8 و 9