درب و پنجره

سجاد

مدیریت: فرج تبار

منطقه 17 .

فلاح-قلعه مرغی-بعد از ک بازار روز

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

آسمان

مدیریت: آسمان

منطقه 17 .

فلاح-قلعه مرغی-نبش ک رحیمی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

حمید

مدیریت: فراقی

منطقه 10 .

فلاح-قلعه مرغی-نبش بن بست توکلی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

عسگری

مدیریت: عسگری

منطقه 17 .

فلاح-قلعه مرغی-نبش ک خرمی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

آریا

مدیریت: کرکی

منطقه 17 .

فلاح-بعد از ک بازار روز

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

فراهانی

مدیریت: فراهانی

منطقه 17 .

فلاح-بعد از ک بزم

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

بهادرنژاد

مدیریت: بهادرنژاد

منطقه 17 .

فلاح-خ حسنی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

رهبری

مدیریت: رهبری

منطقه 17 .

فلاح-ابوذر-خ سوری-نبش ک داداشی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

بیک محمدی

مدیریت: بیک محمدی

منطقه 17 .

فلاح-خ حسنی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

مولائی

مدیریت: مولائی

منطقه 9 .

فلاح-خ حسنی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

قیاسیان

مدیریت: قیاسیان

منطقه 18 .

بزرگراه فتح-خلیج فارس

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

دقت

مدیریت: دقت

منطقه 18 .

بزرگراه فتح-خلیج فارس-نرسیده به ابوسعید

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

تیموروند

مدیریت: تیموروند

منطقه 17 .

فلاح-قلعه مرغی-نرسیده به ابوذر

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

لوکسال

مدیریت: خالقی

منطقه 17 .

بزرگراه فتح-خ عبداللهی-خ توکلی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

گرامی

مدیریت: گرامی

منطقه 18 .

شهرک فردوس-بلوار مدائن-خ اسماعیلی

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

طالبیان

مدیریت: ابوالفضل طالبیان

منطقه 12 .

15خرداد-خ پامنار جنوبی -مقابل ک مروی نبش ک حاجیها

درب و پنجره

: مرکز پخش انواع پروفیل آلومینیوم
limited

پریزن

مدیریت: پریزن

منطقه 12 .

خ 15 خرداد- خ پامنار- بالاتر از ک مروی

درب و پنجره

: ورق- رول- کرکره- آلومینیوم
limited

طالبی

مدیریت: محسن طالبی

منطقه 17 .

خ قزوین- فلاح- بعد از ک نوری زاده

درب و پنجره

: آلومینیوم-پروفیل
limited

پرشین گلف

مدیریت: مهدی محمدی

منطقه 8 .

رسالت مجیدیه شمالی خ برادران محمودی

درب و پنجره

: طراحی وساخت درب وپنجره
limited

الماسی

مدیریت: الماسی

منطقه 1 .

نیاوران - بعداز سه راه یاسر - نرسیده به مژده

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited