درب و پنجره

غفاری

مدیریت: حاج روح اله غفاری

منطقه 4 .

تهرانپارس - وفادار - بین 133و131

درب و پنجره

: در و پنجره آلومینیوم پیش ساخته
limited

خداداری

مدیریت: مجتبی خداداری

منطقه 4 .

تهرانپارس خ وفادار بین 131و133

درب و پنجره

: درو پنجره سازی
limited

جعفری

مدیریت: عبداله جعفری

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین

درب و پنجره

: در وپنجره سازی
limited

امیر

مدیریت: امیر شعبانی

منطقه 4 .

م پروین - خ 196 شرقی - بین 135 و 137 -12 متری گلشن

درب و پنجره

: آلومینیوم
limited

تکنو

مدیریت: خانم عسگری

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ استخرشمالی، بین 244

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

شرکت رادمان صنعت آرتیمان

مدیریت: محسن فیض آبادی

منطقه 14 .

پیروزی سی متری نیروی هوایی فرعی 5/30

درب و پنجره

: آلومینیوم
limited

شرق

مدیریت: حمیدرضا سجده

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ 212 شرقی - بین 135 و 137 -

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

برتر

مدیریت: محمد غلام نژاد

منطقه 4 .

تهرانپارس بلوار پروین انتهای خ 212 شرقی نرسیده به م تختی

درب و پنجره

: در و پنجره سازان
limited

شریفی

مدیریت: محمد شریفی

منطقه 4 .

م رسالت - خ مدنی - بعداز مترو گلبرگ

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

ایلیا

مدیریت: محمود سعادتی

منطقه 4 .

تهرانپارس - بلوار پروین - نبش 182-

درب و پنجره

: آلومینیوم
limited

بیگی

مدیریت: محمدقربان بیگی

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ جشنواره - بلوار پروین شمالی

درب و پنجره

: در و پنجره آلومینیوم
limited

محمدی

مدیریت: رضا محمدی

منطقه 7 .

م امام حسین خ اقبال لاهوری پایین تراز چهارراه صفا

درب و پنجره

: صنایع آلومینیوم
limited

رسالت

مدیریت: عبدالهی

منطقه 4 .

رسالت - نرسیده به بزرگراه امام علی

درب و پنجره

: آلومینیوم
limited