قالبسازی و فرز کاری

قالبسازی حمید

چزانی : 55278205

- .

شهرک صنعتی چهاردانگه، خ 23، خ پژواک جنوبی،

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت انواع قالبهای تزریقی، بادی، دایسک، پلاستیک

خدمات CNC و قالبسازی آریا

محمدی نیا : 55263968-55276034

- .

شهرک صنعتی چهاردانگه، خ 23، خ پژواک،

قالبسازی و فرز کاری

: سازنده انواع قالبهای سنبه و ماتریس، کشش، برش و خم، قالبهای پرو گرسیو