قالبسازی و فرز کاری

قالبسازی وان

مانوک سرکیسیان: 88303841- 88838196

منطقه 7 .

انقلاب - دروازه دولت - خ خاقانی

قالبسازی و فرز کاری

: سازنده انواع قالب و قطعات صنعتی - پزشکی و خانگی