قالیشویی-رفوگری

بلوار

مدیریت: -

کرج - منطقه 7 .

گوهر دشت - نرسیده به داریوش

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

بهار

مدیریت: -

کرج - منطقه 5 .

کرج - خ درختی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

بهاره

مدیریت: -

کرج - منطقه 5 .

حصارک - نبش انقلاب

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

پارس

مدیریت: -

کرج - - .

کرج - چ مصباح - کمربندی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

پاک

مدیریت: -

کرج - منطقه 3 .

فلکه اول فردیس

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

پاک کرج

مدیریت: حسین محمودی

کرج - منطقه 2 .

بلوار هفت تیر-بالاتراز چ مصباح

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

پاکسان

مدیریت: -

کرج - منطقه 3 .

پل فردیس - خ مترو

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

پاکشوران کرج

مدیریت: ایرج میرالی

کرج - منطقه 4 .

مهرشهر - بعد از چ کیانمهر - دومین فرعی سمت چپ -روبروی کارواش مهر

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

زرین

مدیریت: -

کرج - منطقه 5 .

حصارک - جنب مخابرات

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

سپهر

مدیریت: -

کرج - منطقه 7 .

گوهر دشت - بلوار انقلاب

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

شمس

مدیریت: -

کرج - منطقه 4 .

فاز 4 مهرشهر -بلوار گلها

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

فلاح

مدیریت: -

کرج - منطقه 6 .

حصارک - امامزاده محمد

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

قالیشویی شهروند

مدیریت: مرادی

کرج - - .

کرج - سه راه پست خانه

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

مرمر

مدیریت: غلامرضائی

کرج - - .

کرج - روبروی پارک نبوت - ابتدای خ اوج - خ بوعلی شرقی -جنب کابینت فرهاد

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی - خشکشوئی مبل و موکت در محل و ...

پارسیان

مدیریت: حسین نصرتی

کرج - - .

-

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

قالیشویی تک

مدیریت: محسن رجبی

کرج - منطقه 6 .

باغستان -بوستان 1

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

ماهان

مدیریت: بیات

کرج - - .

کرج - گل سرخی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

ماهان

مدیریت: -

کرج - - .

کرج - خ مطهری - گلسرخی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

مهر

مدیریت: -

کرج - منطقه 7 .

سه راه رجایی شهر

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

نائین

مدیریت: -

کرج - منطقه 9 .

کرج - خ شهید بهشتی -

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی