قالیشویی-رفوگری

کشاورز

مدیریت: مسلم کشاورز

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای پارک

نصراله زاده

مدیریت: هوشنگ نصراله زاده

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای پارک

رضائی

مدیریت: محمدعلی رضائی

تهران - منطقه 12 .

بازاربزرگ سبزه میدان بازار عباس آباد سرای حسینی

قالیشویی-رفوگری

: رفوگری فرش

حق شناس

مدیریت: جهانگیر حق شناس

تهران - منطقه 12 .

بازاربزرگ سبزه میدان بازار عباس آباد سرای حسینی

قالیشویی-رفوگری

: رفوگری فرش

-

مدیریت: حاج علی میرزاخانی

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان، بازارکفاشها

قالیشویی-رفوگری

: رفوگری فرش

کاظمی و مرتضوی

مدیریت: حسین کاظمی و محمدرسول مرتضوی

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار کفاشها - سرای بوعلی

بهرامی

مدیریت: اصغر بهرامی

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار کفاشها - سرای بوعلی

باستانی

مدیریت: حسین باستانی

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار کفاشها - سرای پارک

قالیشویی-رفوگری

: تعمیرات فرش

سلیمی

مدیریت: احمد سلیمی

تهران - منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار کفاشها - سرای بوعلی

نائین

مدیریت: علی خدمتگذار

تهران - منطقه 4 .

تهرانپارس بلوار پروین خ 131 بین خ 202 و 204 شرقی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

زارع

مدیریت: محمدرضا زارع

تهران - منطقه 14 .

پیروزی خ ششم نیروی هوایی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

گلستان

مدیریت: حمید مرادی

تهران - منطقه 14 .

پیروزی چهارم نیروی هوایی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشوئی

محمدی

مدیریت: علی محمدی

تهران - منطقه 7 .

اجاره دار - سه راه عظیم پور

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

صدف

مدیریت: مجتبی خاکسار

تهران - منطقه 8 .

گلبرگ شرقی - خ 20 متری خاور جنوبی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

آزاد

مدیریت: خدابخش آزاد

تهران - منطقه 8 .

گلبرگ غربی - خ حیدری

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

مرادی

مدیریت: علی مرادی

تهران - منطقه 8 .

رسالت خ هنگام شمیران نو

قالیشویی-رفوگری

: قالیشوئی

دیبا

مدیریت: مهدی ناصری

تهران - منطقه 1 .

پاسداران خ دولت خ اختیاریه جنوبی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی ورفوگری

تهران

مدیریت: حسین جلالی

تهران - منطقه 8 .

گلبرگ غربی - خ کرمان جنوبی - خ عباسی - خ تقی ئی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

داریوش

مدیریت: بی نیازیان

تهران - منطقه 16 .

نازی آباد-خ شهید علی ناصر-نرسیده به ک کلهری

قالیشویی-رفوگری

: شست و شوی فرش-قالیچه

نائین

مدیریت: هادی خدمتگزار

تهران - منطقه 4 .

تهرانپارس م پروین خ 196شرقی خ 131 شمالی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی