قطعات الکترونیکی

فرازیران

مدیریت: نامی

منطقه 6 .

جمهوری/تقاطع حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

فنی مهندسی کلاک پالس

مدیریت: میرزایی/کرهی

منطقه 6 .

جمهوری/ساختمان توکل

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

رایا الکترونیک

مدیریت: توکلی

منطقه 6 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

اکتیو الکترونیک

مدیریت: متعارفی

منطقه 6 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

ACDC

مدیریت: آقایی

منطقه 6 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

نیوتن الکترونیک

مدیریت: فردوسی

منطقه 11 .

خ جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

پادیران

مدیریت: کلهری

منطقه 12 .

خ جمهوری-بعد از پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

الوند الکترونیک

مدیریت: حافظی

منطقه 11 .

خ جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

نظاره گر الکترونیک

مدیریت: عنقائی

منطقه 12 .

خ جمهوری-پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

اس اس

مدیریت: علیزاده

منطقه 12 .

خ جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

های استار

مدیریت: وفادار شوشتری

منطقه 12 .

م امام خمینی

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

رادیو پارس

مدیریت: خلیلی

منطقه 12 .

م امام خمینی

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

خانه الکترونیک

مدیریت: سلیمانی

منطقه 12 .

م امام خمینی

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

آی سی سی

مدیریت: علیرضا مشهدی

منطقه 12 .

م امام خمینی

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

آلفا الکترونیک ایران

مدیریت: پرویز ایزدی

منطقه 12 .

امام خمینی

قطعات الکترونیکی

: تهیه و توزیع کلیه قطعات الکترونیک
limited

خدمات فنی مهندسی مازندران

مدیریت: یوسف حاتم زاد

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج پشت کارخانه شیرپاستوریزه کوی 17شهریور نبش پاساژآزادی

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited