کفاشی(تعمیرات)

تاجیک

تاجیک: -

منطقه 10 .

نواب ، خ رودکی جنوبی ، روبرو درمانگاه سرسبیل ، پلاک 186

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیرات کیف و کفش

بابعلی

-: 66887818

منطقه 10 .

خوش جنوبی- بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیر کفش