کفاشی(تعمیرات)

کفاشی برتر

لواسانی: 36603459

منطقه 14 .

خ پیروزی ، خ شاه آبادی شمالی ، خ اندرزگو ، خ بروجردی ، پلاک 57

کفاشی(تعمیرات)

: کفاشی (تعمیرات)

کفش یاس

محمدی: 33678455

منطقه 14 .

پیروزی ، چهارصد دستگاه ، خ دومانلو (یاس سابق ) ، پلاک 42

کفاشی(تعمیرات)

: تعمیر کفش