کفاشی(تعمیرات)

کفش کامل

کامل غنی آبادی : 55537011

منطقه 16 .

نازی آباد، یاخچی آباد، 20 متری حمزه، 12 متری تاجیک،

کفاشی(تعمیرات)

: کفش مردانه، زنانه و بچه گانه سفارش کلی و جزئی انواع کفش مردانه به قیمت تولیدی

کفش دوزی غنی آبادی

غنی آبادی: 55039133

منطقه 16 .

یاقچی آباد، چهار راه حمزه، نبش کوچه زلفخانی

کفاشی(تعمیرات)

: چرخکاری انواع کفش و رویه(زیگرال، هفت و هشت، درشت دوزی و...) لیزر ، داغی