کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: فروش انواع دیزل ژنراتور نو و کار کرده، موتور برق های بنزینی با قدرت های مختلف، فروش انواع لوازم دیزل ژنراتور، فروش انواع پمپ آب خانگی، فروش انواع ژنراتور های تک ...

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: کلیه خدمات کشاورزی وباغبانی انجام میشود