نجاری-منبت کاری

پاسارگاد

سبزعلی: 77136561-2
منطقه 4 . هنگام - شمیران نو - خ شهید وارباز، خ شهدای غربی

نجاری-منبت کاری

: تولید صندلی، انواع مبلمان، نجاری، رنگاری، تعویض رویه مبل و پیراهن مبل

-

نجار: 33704456
منطقه 15 . سه راه افسریه، خ خاوران

پارسا(برادران عبدالهی)

عبدالهی: 33286589-33286588
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت نجاران، خ افرا، بین بلوط 6و 7

نجاری-منبت کاری

: پرس و ساخت درب های ضد آب، پرس انواع کارهای نجاری درب نئوپان، MDF، فرمیک، جاچسب سرد و گرم، درز روکش و نوارگیری

گودرزی

گودرزی: 33284345
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، بلوط 5

-

صفدریان: 33280489
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ افرا

-

بخشی: 33285034
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ بلوط 8

نجاری-منبت کاری

: نجاری(مبل)

بیسادی

بیسادی: 33280830
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ توسکا

نجاری-منبت کاری

: منب کاری

باقری

باقری: -
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 3

فروشگاه سهیلی

سهیلی : 33280975
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 8

توکلی

توکلی: 09127991623
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ بلوط 5

711

سقفی: 33280711
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ افرا

مقانی

مقانی: 33281064
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 5

-

درویشی: -
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 8

-

سلطانی: 33284570
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ بلوط 5

صباغی

صباغی: 33284963
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ بلوط 5

مقدم

مقدم: 33283419
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 7

نجاری-منبت کاری

: رنک گاری

فروشگاه قاسمی

قاسمی : 33282676
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ بلوط 2

نجاری-منبت کاری

: درب سازی

میری

میری: 33280720
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ افرا

فروشگاه اشرفی

اشرفی: 33280891
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت درودگران - خ سرو

نجاری-منبت کاری

: درب سازی

-

احمدوند: 33280710
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت درودگران، خ افرا

نجاری-منبت کاری

: خدمات نجاری