نجاری-منبت کاری

افشار تبریزی

افشارتبریزی: 77261464
منطقه 8 . دماوند خ اشراق خ رستمی

اسدی

اسدی: 77607261
منطقه 8 . مدنی

بهار

نوری: 77546488
منطقه 8 . دماوند - خ رجبی

تاجدینی

تاج دینی: 77805900
منطقه 4 . م رسالت - خ هنگام - شمیران نو

نجار خانه

حسینیان: 77869162
منطقه 4 . تهرانپارس - خ رشید

فکری

فکری: 33551426
منطقه 12 . سه راه امین حضور - خ ایران - خ گوته

تعمیرات ماندگار

پاک نژاد: 66705370
منطقه 12 . حافظ خ سخایی

نجاری-منبت کاری

: تعمیر انواع صندلی ثابت و گردان

داوری

داوری: 55370826
منطقه 12 . خ شوش - خ وحدت اسلامی

محمد

نازی: 55375710
منطقه 12 . شوش - خ وحدت اسلامی

پارادا

محمدی: 66882994
منطقه 11 . خ اسکندری جنوبی-بالاتراز تقاطع امام خمینی

نجاری-منبت کاری

: صنایع چوبی ونجاری

آزاد

آزاد: 55382513
منطقه 17 . م رازی-خ کارگرجنوبی

برادران خادمی

خادمی: 66889421
منطقه 11 . امام خمینی بین خوش ورودکی

آجرلو

آجرلو: 66616729
منطقه 18 . بزرگراه فتح-خ طالقانی-خ قدوسی

عابدی

عابدی: 66807940
منطقه 18 . یافت آباد-خ الغدیرجنوبی-خ زندیه

حک تهران

احسنت: 66804579
منطقه 18 . یافت اباد-بلوارالغدیرجنوبی

آجرلو

آجرلو: 66803474
منطقه 18 . بلوارمعلم-م الغدیرشمالی-خ انصاری

حفیظی

حفیظی: 66649039
منطقه 17 . شهرک فردوس-بلوارمدائن-خ اسماعیلی

سرایی

سرایی: 66649046
منطقه 17 . شهرک فردوس-بلوارمدائن-خ امام زمان

نوروزی

نوروزی: 66616607
منطقه 18 . شهرک فردوس-بلوارمدائن-خ14معصوم

امیر

سلیمانیان: 66810323
منطقه 18 . بلوارمعلم-الغدیرشمالی-خ انصاری