نخ و کاموا

نخ گلدوزی بازرگان

بازرگان: 66959529

منطقه 11 .

تقاطع فلسطین و لبافی نژاد ، پاساژ فلسطین، طبقه ی بالای همکف ، پلاک17

نخ و کاموا

: اولین تولید و پخش کننده نخ گلدوزی در ایران، پخش کننده نخ گلدوزی، ابریشم خام، روتکس

کرک نخ

رضا زاده : 66490295

منطقه 11 .

انقلاب خ فلسطین جنوبی

نخ و کاموا

: نخ فروشی