وکلای دادگستری

دفتر وکالت آقای آذر باد

آذر باد: 09121202931

منطقه 2 .

سعادت آباد - نبش خ 37

وکلای دادگستری

: وکیل پایه یک دادگستری

دفتر وکالت مختارشاهی

اسداله و بشیر مختارشاهی ثانی: 88748242

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت شهین

شهین: 88906710

منطقه 6 .

خ مطهری - نبش سربداران

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

ندای عدالت غدیر

بهزاد افشار : 88917130

منطقه 6 .

ابتدای مطهری - نبش سربداران

وکلای دادگستری

: دفتر وکالت

دفتر وکالت امین دارالضربی

امین دارالضربی : 88305398

منطقه 7 .

سهروردی جنوبی - خ حسام زاده-خ حجازی غربی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت بیابان گرد

بیابان گرد : 8880468

منطقه 6 .

خ مطهری - لارستان

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت توکل امید

توکل امید : 88716671

منطقه 6 .

خ بهشتی - نرسیده به ولی عصر - خ عبادی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت پیروزان فرد

پیروزان فرد : 88315724

منطقه 7 .

قائم مقام

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت زاهدیان

زاهدیان : 88704300

منطقه 6 .

خ بهشتی - نرسیده به ولی عصر - خ عبادی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت منصور

منصور: 88720528

منطقه 7 .

قائم مقام - بالاتر از مطهری

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت داراب پور

داراب پور : 77500461

منطقه 7 .

خ شریعتی - پایین تر از ملک

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت شیروانی

شیروانی : 88892977

منطقه 6 .

خ مطهری

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت رهبر

رهبر: 88847632

منطقه 7 .

م هفت تیر

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

حقوق تهران ملل

شاملو احمدی : 88416360

منطقه 7 .

خ شریعتی - بین مطهری و پلیس - بلوک جنوبی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت تبریزیان

تبریزیان : 88833150

منطقه 7 .

قائم مقام - پایین تر از مطهری

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت شهباز بیگی

شهباز بیگی : 77504345

منطقه 6 .

انقلاب - بین پل چوبی و روشندلان

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت مقصود

مقصود : 77682733

منطقه 7 .

خ شریعتی - پایین تر از طالقانی - ابتدای خ طاهریان

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت مافی و آعلی

مجید مافی و امیر هوشنگ آعلی : 77652218

منطقه 7 .

خ شریعتی - پایین تر از طالقانی - ابتدای خ آمل

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و کیفری

دفتر وکالت مدبرنیا

مدبرنیا: 88895828

منطقه 6 .

خ مطهری - خ لارستان

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت فرزان فرد و خلیلیان

علی فرزان فرد و حسن خلیلیان بروجن: 88865245

منطقه 7 .

خ قائم مقام - پایین تر از شاهین

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی