وکلای دادگستری

موسسه تحقیقاتی و حقوقی قانون گستر (مرکزی تهران) ثبت: 36223

نصیری: 33530076-33971965

منطقه 12 .

میدان امام خمینی، خیابان ناصر خسرو،

وکلای دادگستری

: قبول وکالت در کلیه امور اعم از حقوقی و کیفری با مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری و قضاوت عالی رتبه بازنشسته و استادان دانشگاه

دفتر وکالت سیداحمد حسینی

حسینی: 33937759-33937680

منطقه 12 .

خ جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان، ابتدای خ ملت، برج بهارستان، بلوک B،

وکلای دادگستری

: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دفتر وکالت صانعی

اصغر و مهدیه صانعی: 77604793

منطقه 12 .

پیچ شمیران ، اول شریعتی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

وکیل پایه یک

مختاری: 88805640

منطقه 12 .

م فردوسی - خ قرنی - خ سمیه

وکلای دادگستری

: وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

-

عسکری: 66914429

منطقه 12 .

جمهوری، بعداز گلشن، خ بهزاد

وکلای دادگستری

: وکالت و مشاوره حقوقی

-

موسوی: 66432338

منطقه 12 .

جمهوری، خ باستان شمالی، خ فرمانفرما

وکلای دادگستری

: وکالت و مشاور حقوقی

-

وکیلی: 66944163

منطقه 12 .

جمهوری، تقاطع ش یاسری

وکلای دادگستری

: وکالت ومشاوره حقوقی

-

خادم زاده: 66973281

منطقه 12 .

جمهوری، روبروی سینما آسیا

وکلای دادگستری

: مشاور حقوقی