وکلای دادگستری

دفتر وکالت صفورا علیزاده

علیزاده: 77752789

منطقه 13 .

پیروزی، حدفاصل سوم و چهارم نیروی هوایی، روبروی پمپ بنزین،

وکلای دادگستری

: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، ساعت روزهای فعالیت: همه روزه 17 الی 20

موسسه حقوقی مهدی محمدزاده

محمدزاده: 77467614

منطقه 13 .

خ پیروزی، بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی،

وکلای دادگستری

: انواع دعاوی حقوقی - کیفری -خانواده - ملکی - چک - ثبت شرکتها -ثبت اختراعات - داوری - اختلافات با شهرداری - اداره مالیات - کارگری و کارفرمایی -