آسانسور-بالابر

فراز پیما ایمن - آسانسور - منطقه 6 - آرژانتین - وزرا

رهبر: 88667096

منطقه 6 .

خیابان وزرا ، نبش کوچه 31، پلاک 149 ، طبقه سوم ، واحد 8

آسانسور-بالابر

: مشاوره ، طراحی ، فروش ، نصب ، راه اندازی و اخذ استاندارد آسانسور -سرویس و نگهداری دوره ای آسانسور -تعمیرات و رفع خرابی آسانسور -استاندارد سازی و اخذ استاندارد ادواری آسانسور -فروش قطعات آسانسور و مواردی که به آسانسور مربوط می باشد اینستاگرام http://instagram.com/farazpeymalift ...

آسانسور-بالابر

: فروش ، نصب ، راه اندازی و تعمیرات آسانسور

آسانسور-بالابر

: مشاوره ، طرح و اجرای آسانسور