ریخته گری

قالبسازی کوشا نوین

آقا محمدی: 55159463

منطقه 12 .

پاچنار-

ریخته گری

: ساخت قالبهای کفش

قالبسازی البرز

رحیمی: 33925800

منطقه 12 .

منوچهری

ریخته گری

: ساخت قالبهای اتوماتیک- انواع جعبه

فجر

کریمی : 33922279

منطقه 12 .

م بهارستان - خ ظهیرالاسلام

ریخته گری

: قالبسازی

ایران سمبه

موسوی: 66737060

منطقه 12 .

امام خمینی جنب ترمینال فیاض بخش

ریخته گری

: قالبسازی

ارشدی

ارشدی: 55388841

منطقه 12 .

مولوی - نرسیده به پاساژ سجاد

ریخته گری

: قالبسازی

کاج

صبوری: 33907234

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - نبش چ سرچشمه

ریخته گری

: قالبسازی

فرید

فرید: 33947299

منطقه 12 .

مصطفی خمینی مقابل اتحادیه خواربارفروشها

ریخته گری

: قالبسازی

سعادت

یوسفی: 33935172

منطقه 12 .

مصطفی خمینی ایستگاه تکیه رضا قلی خان

ریخته گری

: سازنده انواع قالب

قالبسازی قائم

تقی خانلو: 09126957748

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به ظهیرالاسلام نبش کوچه مرغه ای

ریخته گری

: سازنده انواع قالب برش

موسسه قالبسازی مهارت

کوثری: 77621404

منطقه 12 .

بهارستان، خ ظهیرالاسلام ، چ خانقاه ، خ مصباح شرقی

ریخته گری

: قالبسازی

امین

قدری: 77652147

منطقه 12 .

م بهارستان - خ ظهیرالاسلام - خ خانقاه

ریخته گری

: قالبسازی

میلاد

کریمی: 33924421

منطقه 12 .

ظهیرالاسلام

ریخته گری

: انواع قالب های تخت و روناری طراحی انواع جعبه و کارتن

پاینده

پاینده: 55574533

منطقه 12 .

م ارگ-

ریخته گری

: قالبسازی زیره کفش

شعله صنعت

صفایی: 33975426

منطقه 12 .

م بهارستان-خ جمهوری-بعد از چ فجرالدوله

ریخته گری

: قالبسازی

شهاب

صبوری: 66753134

منطقه 12 .

خ لاله زار نو-نرسیده به خ انقلاب

ریخته گری

: قالبسازی

قائم

تقی خانلو: 33917296

منطقه 12 .

خ جمهوری-نرسیده به ظهیرالاسلام-نبش ک مراغه ای

ریخته گری

: قالبسازی

بهنام

امیر قهرمانی: 55631958

منطقه 12 .

نوروز خان

ریخته گری

: قالبسازی