ریخته گری

جویندگان دانش افق سبز

حسینی: 77462126

منطقه 13 .

پیروزی، پنجم نیروهوایی، فلکه دوم

ریخته گری

: معتبر ترین و قدیمی ترین تامین کننده گرافیت های طبیعی چرب نقره ای /گرافیت خشک/گرافیت مصنوعی/الکتروگرافیت/بلوک گرافیت و کلیه محصولات گرافیتی مطابق سفارش مشتری، لازم به ذکر است کلیه سفارشات خارجه در کوتاه ترین زمان ممکن پذیرفته می شود. شرکت جویندگان دانش افق سبز...

عظیمی

عظیمی : 55072539

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی پایین تر از تقاطع منصور

ریخته گری

: قالبسازی

پرسپولیس

قادری: 55068631

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی پایین تراز چ تیردوقلو پایین تراز بانک ملی

ریخته گری

: ریخته گری

ذوب فلزات قادری

قادری: 55312717

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی پایین تراز تیردوقلو بعداز بانک ملی

ریخته گری

: ریخته گری قطعات چدن و آلومینیوم