ریخته گری

ریخته گری پیشتاز

ودودیان: 55251666

- .

آیت‌اله سعیدی، جنب بنیاد شهید،

ریخته گری

: ریخته گری آلومینیوم ، برنز ، فولاد ، چدن ، استیل ریخته گری بدون نیاز به مدل (فول مولد) با استاندارد دین آلمان