طلق- توری-ورق

فلاح

فلاح: 77505969

منطقه 7 .

اجاره دار - سر راه عظیم زاده

آذرنوار

اجتنابی : 77244366

منطقه 4 .

تهرانپارس فرجام سراج سی متری دوم روبروی خ سروش

چهلستون

رحیمی: 77135827

منطقه 4 .

رسالت - خ هنگام - سی متری اول - بین والائیان و سراج

محمدی

محمدی: 55618488

منطقه 12 .

15خرداد

جهان فولاد

قربانی: 33932618

منطقه 12 .

پامنار شمالی

طلق- توری-ورق

: انواع ورق

مسعود

خلیلی: 55486196

منطقه 12 .

ابتدای خ مولوی

قندی

قندی: 55622775*

منطقه 12 .

15خرداد پله نوروزخان

طلق- توری-ورق

: فروشنده طلق

آقاخانی

ملاجعفر: 33139394

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - پایین تراز چ سرچشمه

حق

طهماسبی: 33110775

منطقه 12 .

15خرداد خ پامنار جنب کوچه حق پرست

طلق- توری-ورق

: انواع طلق

مرکزی

رضوی: 33901559

منطقه 12 .

امیرکبیر - خ پامنار شمالی - مقابل پاساژ ولیعصر

علیزاده

علیزاده: 33918910

منطقه 12 .

15خرداد

طلق- توری-ورق

: توری بافی

هوشمند

هوشمند: 09126905592

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پائین تراز سیروس

طلق- توری-ورق

: فروش انواع ورق

رشیدی

رشیدی مهرآبادی: 33120938

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - بالاتراز چ سیروس

بازرگانی صادق

صادق: 33915091

منطقه 12 .

مصطفی خمینی جنب اتو شهپر

طلق- توری-ورق

: واردات انواع توری و...

شایان

خیری: 33977072

منطقه 12 .

امیرکبیر - اول پامنار

طلق- توری-ورق

: طلق فروشی

مرادی

مرادی: 33980859

منطقه 12 .

پامنار

گلچین

گلچین: 33111707

منطقه 12 .

خ امیرکبیر - اول خ پامنار

هوشمند

هوشمند: 55899420

منطقه 12 .

چ سیروس - به سمت مولوی - خ مصطفی خمینی

ملک پور

ملک پور: 55151377

منطقه 12 .

15خرداد، بازار آهنگرها

طلق- توری-ورق

: پخش طلق

آهن الات علیزاده

علیزاده: 55589187

منطقه 12 .

خ15خرداد-

طلق- توری-ورق

: ورق گالوانیزه