تجهیزات مخابراتی

تجهیزات مخابراتی

: تولید کننده ضبط مکالمات تلفنی، منشی تلفنی، موزیک پشت خط تلفن، اعلام طبقات آسانسور و موزیک سرویس بهداشتی http://instagram.com/Safirelectric/ http://www.safirelectric.com/ ...
limited

خدمات الکترونیکی نوید

مدیریت: ناصر طاهری

منطقه 5 .

حکیم غرب - پیامبر مرکزی

تجهیزات مخابراتی

: تعمیر وفروش سیستم های ارتباطی - فکس و تلفن
limited

شرکت سیما رسانا

مدیریت: حمید مهرابیان

منطقه 5 .

شهران نرسیده به ف اول جنب بانک مسکن

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی
limited