کفاشی(مواد اولیه )

کفش و زیره تک ستاره - تولید کفش - زیره - اسلامشهر

حسینی : 56839573-56839039

حومه تهران .

اسلامشهر ، خیابان افراسیابی

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید کننده و پخش کننده انواع کفش و زیره PU و PVC دورنگ -سه رنگ -کپسول دار