موسسات و انجمن های خیریه

بنیاد خیریه معلولین فاطمه زهرا (س) ایرانیان

کلوشانی: 22859691
منطقه 4 . بالاتر از پل سید خندان، ابتدای خ خواجه عبداله انصاری

موسسات و انجمن های خیریه

: مؤسسه خیریه ، حساب مشارکتهای مردمی: 0107799373008 شماره کارت بانک صادرات: 6037-6919-9010-2626

موسسه محبین الزهرا

-: 22451795
منطقه 4 . لویزان – شهرک شهید محلاتی – خیابان ایثار

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه یاریگران (حامی)

-: 22936150
منطقه 4 . لویزان – شیان 3

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

انجمن جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی صبح امید حکیمیه

-: 77300958
منطقه 4 . حکیمیه – بلوار بهار – بلوار افق نور – خیابان شقایق – مجتمع تجاری شقایق

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های خیریه جمعیت همیاران سلامت