تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)

فروشگاه تصفیه آب

رضایی: 55969189

منطقه 20 .

شهرری، خ 24متری رازی، خ مجتبی محبی(بابک)

فروشگاه سیاوشی

سیاوشی: 55905450

منطقه 20 .

شهرری، خیابان پیلغوش

تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)

: تصفیه آب خانگی، فیلتراسیون، نصب و تعمیر

شیرآلات ری

-: 55953037

منطقه 20 .

شهرری -خ فدائیان اسلام -روبروی مسجد فیروزآبادی

تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)

: تصفیه آب و شیرآلات

کشاورزی

کشاورزی: 33747366

منطقه 20 .

شهرری خ غیوری