تجهیزات صنعتی و مهندسی

قفسه سازان جهان دژ

مدیریت: امیر امیرجهانی

تهران - منطقه 21 .

تهران ، کیلومتر 19 جاده مخصوص، مجتمع ایرانیان ، طبقه همکف ، واحد 31

تجهیزات صنعتی و مهندسی

: قفسه بندی انبار قفسه صنعتی

پالود صنعت

مدیریت: ابوالفضل حصاری

تهران - منطقه 21 .

اصلی

تجهیزات صنعتی و مهندسی

: فروش دیفیوزر جاگر