خدمات مجالس

خدمات مجالس نور هاشمی

نورهاشمی: 33555566-33555564-33555565

منطقه 15 .

17 شهریور شمالی، نرسیده به میدان خراسان

خدمات مجالس

: خدمات مجالس ، ظروف (میز، صندلی، فرش، چادر مخمل، بخاری، پنکه، کولر)