خدمات مجالس

موزیک

مرادی: -

منطقه 20 .

شهر ری، صفائیه، خ علی نواز، پلاک 30

خدمات مجالس

: خدمات اکو هنری مجالس

موسسه ظروف کرایه بختیاری

بختیاری: 33741698

منطقه 20 .

شهرری-فلکه اول دولت آباد-خ علینواز-پایین تر از مخابرات

خدمات مجالس

: میز-صندلی-فرش-چراغ پایه بلند و...-کولر-پنکه-انرژی