طب سوزنی و طب سنتی

مطب دکتر نظام نهرینی - طب سنتی - آموزش طب سنتی - کارگر شمالی - منطقه 6 - تهران

مدیریت: دکترنظام نهرینی

تهران - منطقه 6 .

تهران ، کارگر شمالی، بالاتر از پمپ بنزین، نبش کوچه رز،

طب سوزنی و طب سنتی

: محقق و مدرس طب سنتی ایران ، تحقیق و آموزش و درمان بیماران بر اساس اصول طب سنتی ایران

طب سنتی حکیم عرب

مدیریت: حکیم عرب

تهران - منطقه 6 .

کارگر شمالی، خ فرصت

طب سوزنی و طب سنتی

: طب اسلامی و ایرانی

ایرانیان

مدیریت: قنبریان

تهران - منطقه 6 .

خ انقلاب ، بعد از مترو امام حسین ، به سمت انقلاب

طب سوزنی و طب سنتی

: طب سنتی و گیاهان دارویی