پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

پروتئینی محمد

مدیریت: محمد سیفی

منطقه 15 .

کیانشهر، خیابان ابراهیمی، خیابان سلیمی،
limited

بهزیستی- آمنه

مدیریت: -

منطقه 3 .

میرداماد - روبروی پمپ بنزین – ک.پ : 1996616114

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها
limited

بهزیستی- بعثت

مدیریت: -

منطقه 16 .

م. شوش - خ. صابونیان - خ. سمیعی - ک.پ : 11867 - درب شمال شرقی پارک بعثت

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها
limited

بهزیستی - ترکمانی

مدیریت: -

منطقه 9 .

ابوذر (فلاح) - خ. علمی - ک.پ : 1363783113

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها
limited

بهزیستی -حضرت رقیه

مدیریت: -

منطقه 19 .

خانی آباد نو - خ. بهمنیار - خ. آموزگار – ک.پ : 1891834861

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه بهزیستی
limited

بهزیستی-شهیدذوالفقاری

مدیریت: -

منطقه 18 .

یافت آباد غربی - م. معلم - خ. تختی – ک.پ : 1371789631

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه بهزیستی
limited

بهزیستی شهیداردیخانی

مدیریت: -

منطقه 17 .

قلعه مرغی - پشت خط تهران اهواز - جنب پارک گلزار - ک.پ : 1365639441

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه بهزیستی
limited

بهزیستی -شهیدغیاثوند

مدیریت: -

منطقه 6 .

رجایی - م. بهشت - نبش خیابان طباطبایی – ک. شهیدعلمی - پ. 1/73 - ک.پ : 1816685799

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها
limited

شهیدحاج باقری - بهزیستی

مدیریت: -

منطقه 6 .

رجایی – ک. 13 آبان - پ. 4 - ک.پ : 1881958691

پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

: پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها
limited

آسیه

مدیریت: -

منطقه 10 .

کمیل - بین خیابان خوش جنوبی و رودکی (سلسبیل) جنوبی - خ. جوادیون - پ. 5 – ک.پ : 1353686811
limited

باقری، حمید رضا

مدیریت: -

منطقه 12 .

(خ.جمهوری)
limited

خیام

مدیریت: -

منطقه 8 .

(خ.دماوند)
limited

شهید جوادیه

مدیریت: -

منطقه 16 .

(خ.جوادیه)
limited

موسسه خیریه محمودیه شمال شرق تهران

مدیریت: -

منطقه 12 .

مجاهدین اسلام - چهارراه آبسردار – بن بست مجید حشمتی - پ. 8 – ک.پ : 1157775811
limited

هاجر- ش. 2

مدیریت: -

منطقه 11 .

(خ.ولی عصر)
limited