شهرداری ها و ادارات تابعه

شهرداری

مدیریت: محمدحسن یوسفی ترک امیر

منطقه 20 .

24 متری رازی - خیایان استخر - مجتمع گلبرگ - فاز2 - بلوک2 - واحد هشت

شهرداری ها و ادارات تابعه

: درخواست تهیه وسایل پزشکی را دارم
limited

فرهنگسرای عطار

مدیریت: لیلا قمصری

منطقه 14 .

نبرد شمالی
limited

ناحیه 2 منطقه 14

مدیریت: -

منطقه 14 .

خیابان پیروزي- بلوار ابوذر- پاسدار گمنام نرسیده به میدانامام حسن
limited

ناحیه 3 منطقه 14

مدیریت: -

منطقه 14 .

پیروزي- بلوار ابوذر- بین پل دوم وسوم- جنب خیابان کیوان
limited

ناحیه 3 منطقه 8

مدیریت: -

منطقه 8 .

خیابان گلبرگ غربی- بین چهاراه کرمان ومجیدیه- نبش کوچه رحمتی
limited

ناحیه 2 منطقه 9

مدیریت: -

منطقه 9 .

مهرآباد جنوبی- بزگراه صدر- روبروي پایگاه شکاري- خیابان شهید
limited

ناحیه 3 منطقه 10

مدیریت: -

منطقه 10 .

خیابان جیحون- خیابان بهنود مابین خیابان کارون وجیحون
limited

ناحیه 4 منطقه 11

مدیریت: -

منطقه 11 .

میدان راه آهن- ابتداي خیابان ولی عصر
limited

ناحیه 3 منطقه 12

مدیریت: -

منطقه 12 .

خیابان 15 خرداد انتهاي بازار بزرگ- انتهاي بازار عباس- کوچه تهرانچی
limited

ناحیه 2 منطقه 12

مدیریت: -

منطقه 12 .

خیابان 15 خرداد نرسیده به پل ري ضلع شمال- کوچه جمشید پور
limited

ناحیه 5 منطقه 12

مدیریت: -

منطقه 12 .

میدان قیام بلوار قیام
limited

ناحیه 3 منطقه 13

مدیریت: -

منطقه 13 .

مسیل جاجرود- سی متري نیروي هوایی نرسیده به میدان میوه وتربار
limited

ناحیه 6 منطقه 15

مدیریت: -

منطقه 15 .

شهرك مسعودیه- میدانشیرازي- ابتداي شیرازي شمالی
limited

ناحیه 4 منطقه 15

مدیریت: -

منطقه 15 .

مشیریه- خیابان سی متري صالحی
limited

ناحیه 3 منطقه 15

مدیریت: -

منطقه 15 .

بزرگراه بعثت- شهرك کیانشهر- بلوار امام رضا میدان امامرضا- پلاك 2
limited

ناحیه 3منطقه 16

مدیریت: -

منطقه 16 .

خزانه بخاراي- فلکه چهارم- خیابان جمشید سید- ربروي پارك 12 فروردین
limited

ناحیه 3 منطقه 18

مدیریت: -

منطقه 18 .

انتهاي یافت آباد- خیابان زندیه- خیابان شهید سلطانی
limited

ناحیه 4 منطقه 18

مدیریت: -

منطقه 18 .

شاد آباد- خیابان 17 شهریور- نرسیده به 15 متري اول
limited

ناحیه 2منطقه 17

مدیریت: -

منطقه 17 .

شهید نواب- میدان حق شناس- خیابان قلعه مرغی- خیابان ابوذر- خیابان گلچین- پائین تر از میدان گلچین
limited

ناحیه 5 منطقه 15

مدیریت: -

منطقه 15 .

افسریه- 15 متري چهارم- بین خیابان 32 و33
limited

شهرداریها و ادارات تابعه