شهرداری ها و ادارات تابعه

فرهنگسرای عطار

قمصری: 55135553
منطقه 14 . نبرد شمالی

ناحیه 1 منطقه 15

-: 33433307
منطقه 15 . خیابان 17 شهریور جنوبی- تقاتع منصور جنب پاساژ رضوان

ناحیه 1منطقه 16

-: 55673033
منطقه 10 . بزرگراه شهید نواب- روبرویدرمانگاه منطقه16

ناحیه 1منطقه 17

-: 66690088
منطقه 17 . سه راه آذري- خیابان شهید قدرت پاکی کوچه رمضانی- مقابل بوستان بنفشه

ناحیه 1 منطقه 18

-: 66221155
منطقه 18 . خیابان آیت الله سعیدي- خیابان بهرامی- کوچه عسگري

ناحیه 1 منطقه 19

-: 55517101
منطقه 19 . بزرگراه شهید تندگویان، به سمت بهشت زهرا، راست گرد پل شهید حسین بصیر، ابتداي خیابان شهید لطیفی، ساختمان سراي محل خانی آباد نو شمالی

ناحیه 1 منطقه 20

-: 33767334
منطقه 20 . جاده ورامین ، نرسیده به میدان معلم- خیابان شهید نبی پور- میدان حسن زاده

ناحیه 1منطقه 21

-: 44513685
منطقه 21 . تهرانسر- نرسیده به میدان اصلی تهرانسر- کوچه دوم شرقی پشت پارك نرگس

ناحیه 1منطقه 22

-: 4472627
منطقه 22 . CNG جنب پمب گاز -CNG میدان المپیک- زیبا دشت بالا بلوار

ناحیه 10 منطقه 1

-: 2244548
منطقه 1 . اتوبان ارتش، خیابان ازگل، میدان ازگل، جنب بوستان ازگل

ناحیه 2 منطقه 1

-: 22665007
منطقه 3 .  بزگراه چمران - چهاراه پارك وي- خیایان محمودیه- خیابان اردیبهشت بن بست زهره 

ناحیه 2 منطقه 2

-: 88693634
منطقه 3 . پل مدیریت- بلوار فرهنگ- کوي نیایش بلوار میر مالک ساختمان ناحیه 1و 7 5

ناحیه 2منطقه 3

-: 22907910
منطقه 3 . خیابان ظفر نبش یازدهم نفت

ناحیه 2 منطقه 5

-: 44339910
منطقه 5 . بلوار آیت الله کاشانی- خیابان شهداي کن پلاك 9

ناحیه 2 منطقه 6

-: 88995144
منطقه 6 . بلوار کشاورز- ابتداي خیابان کبکا نیان

ناحیه 2 منطقه 7

-: 77622037
منطقه 6 . خیابان انقلاب نبش خیابان نامجو

ناحیه 2 منطقه 8

-: 77845448
منطقه 8 . خیابان نظام آباد شمالی- پارك فدك

ناحیه 2 منطقه 9

-: 66680011
منطقه 9 . مهرآباد جنوبی- بزگراه صدر- روبروي پایگاه شکاري- خیابان شهید

ناحیه 2 منطقه 10

-: 66389721
منطقه 10 . بزگراه شهید نواب تقاتع کمیل کوچه خوشیاران شمالی

ناحیه 2 منطقه 11

-: 55377726
منطقه 11 . خیابان کارگر- ربروي بیمارستان فارابی- خیابان مدرس