شهرداری ها و ادارات تابعه

فرهنگسرای عطار

مدیریت: لیلا قمصری

تهران - منطقه 14 .

نبرد شمالی
limited

ناحیه 1 منطقه 15

مدیریت: -

تهران - منطقه 15 .

خیابان 17 شهریور جنوبی- تقاتع منصور جنب پاساژ رضوان
limited

ناحیه 1منطقه 16

مدیریت: -

تهران - منطقه 10 .

بزرگراه شهید نواب- روبرویدرمانگاه منطقه16
limited

ناحیه 1منطقه 17

مدیریت: -

تهران - منطقه 17 .

سه راه آذري- خیابان شهید قدرت پاکی کوچه رمضانی- مقابل بوستان بنفشه
limited

ناحیه 1 منطقه 18

مدیریت: -

تهران - منطقه 18 .

خیابان آیت الله سعیدي- خیابان بهرامی- کوچه عسگري
limited

ناحیه 1 منطقه 19

مدیریت: -

تهران - منطقه 19 .

بزرگراه شهید تندگویان، به سمت بهشت زهرا، راست گرد پل شهید حسین بصیر، ابتداي خیابان شهید لطیفی، ساختمان سراي محل خانی آباد نو شمالی
limited

ناحیه 1 منطقه 20

مدیریت: -

تهران - منطقه 20 .

جاده ورامین ، نرسیده به میدان معلم- خیابان شهید نبی پور- میدان حسن زاده
limited

ناحیه 1منطقه 21

مدیریت: -

تهران - منطقه 21 .

تهرانسر- نرسیده به میدان اصلی تهرانسر- کوچه دوم شرقی پشت پارك نرگس
limited

ناحیه 1منطقه 22

مدیریت: -

تهران - منطقه 22 .

CNG جنب پمب گاز -CNG میدان المپیک- زیبا دشت بالا بلوار
limited

ناحیه 10 منطقه 1

مدیریت: -

تهران - منطقه 1 .

اتوبان ارتش، خیابان ازگل، میدان ازگل، جنب بوستان ازگل
limited

ناحیه 2 منطقه 1

مدیریت: -

تهران - منطقه 3 .

 بزگراه چمران - چهاراه پارك وي- خیایان محمودیه- خیابان اردیبهشت بن بست زهره 
limited

ناحیه 2 منطقه 2

مدیریت: -

تهران - منطقه 3 .

پل مدیریت- بلوار فرهنگ- کوي نیایش بلوار میر مالک ساختمان ناحیه 1و 7 5
limited

ناحیه 2منطقه 3

مدیریت: -

تهران - منطقه 3 .

خیابان ظفر نبش یازدهم نفت
limited

ناحیه 2 منطقه 5

مدیریت: -

تهران - منطقه 5 .

بلوار آیت الله کاشانی- خیابان شهداي کن پلاك 9
limited

ناحیه 2 منطقه 6

مدیریت: -

تهران - منطقه 6 .

بلوار کشاورز- ابتداي خیابان کبکا نیان
limited

ناحیه 2 منطقه 7

مدیریت: -

تهران - منطقه 6 .

خیابان انقلاب نبش خیابان نامجو
limited

ناحیه 2 منطقه 8

مدیریت: -

تهران - منطقه 8 .

خیابان نظام آباد شمالی- پارك فدك
limited

ناحیه 2 منطقه 9

مدیریت: -

تهران - منطقه 9 .

مهرآباد جنوبی- بزگراه صدر- روبروي پایگاه شکاري- خیابان شهید
limited

ناحیه 2 منطقه 10

مدیریت: -

تهران - منطقه 10 .

بزگراه شهید نواب تقاتع کمیل کوچه خوشیاران شمالی
limited

ناحیه 2 منطقه 11

مدیریت: -

تهران - منطقه 11 .

خیابان کارگر- ربروي بیمارستان فارابی- خیابان مدرس
limited