شهرداری ها و ادارات تابعه

فرهنگسرای عطار

قمصری: 55135553

منطقه 14 .

نبرد شمالی

ناحیه 1 منطقه 15

-: 33433307

منطقه 15 .

خیابان 17 شهریور جنوبی- تقاتع منصور جنب پاساژ رضوان

ناحیه 1منطقه 16

-: 55673033

منطقه 10 .

بزرگراه شهید نواب- روبرویدرمانگاه منطقه16

ناحیه 1منطقه 17

-: 66690088

منطقه 17 .

سه راه آذري- خیابان شهید قدرت پاکی کوچه رمضانی- مقابل بوستان بنفشه

ناحیه 1 منطقه 18

-: 66221155

منطقه 18 .

خیابان آیت الله سعیدي- خیابان بهرامی- کوچه عسگري

ناحیه 1 منطقه 19

-: 55517101

منطقه 19 .

بزرگراه شهید تندگویان، به سمت بهشت زهرا، راست گرد پل شهید حسین بصیر، ابتداي خیابان شهید لطیفی، ساختمان سراي محل خانی آباد نو شمالی

ناحیه 1 منطقه 20

-: 33767334

منطقه 20 .

جاده ورامین ، نرسیده به میدان معلم- خیابان شهید نبی پور- میدان حسن زاده

ناحیه 1منطقه 21

-: 44513685

منطقه 21 .

تهرانسر- نرسیده به میدان اصلی تهرانسر- کوچه دوم شرقی پشت پارك نرگس

ناحیه 1منطقه 22

-: 4472627

منطقه 22 .

CNG جنب پمب گاز -CNG میدان المپیک- زیبا دشت بالا بلوار

ناحیه 10 منطقه 1

-: 2244548

منطقه 1 .

اتوبان ارتش، خیابان ازگل، میدان ازگل، جنب بوستان ازگل

ناحیه 2 منطقه 1

-: 22665007

منطقه 3 .

 بزگراه چمران - چهاراه پارك وي- خیایان محمودیه- خیابان اردیبهشت بن بست زهره 

ناحیه 2 منطقه 2

-: 88693634

منطقه 3 .

پل مدیریت- بلوار فرهنگ- کوي نیایش بلوار میر مالک ساختمان ناحیه 1و 7 5

ناحیه 2منطقه 3

-: 22907910

منطقه 3 .

خیابان ظفر نبش یازدهم نفت

ناحیه 2 منطقه 5

-: 44339910

منطقه 5 .

بلوار آیت الله کاشانی- خیابان شهداي کن پلاك 9

ناحیه 2 منطقه 6

-: 88995144

منطقه 6 .

بلوار کشاورز- ابتداي خیابان کبکا نیان

ناحیه 2 منطقه 7

-: 77622037

منطقه 6 .

خیابان انقلاب نبش خیابان نامجو

ناحیه 2 منطقه 8

-: 77845448

منطقه 8 .

خیابان نظام آباد شمالی- پارك فدك

ناحیه 2 منطقه 9

-: 66680011

منطقه 9 .

مهرآباد جنوبی- بزگراه صدر- روبروي پایگاه شکاري- خیابان شهید

ناحیه 2 منطقه 10

-: 66389721

منطقه 10 .

بزگراه شهید نواب تقاتع کمیل کوچه خوشیاران شمالی

ناحیه 2 منطقه 11

-: 55377726

منطقه 11 .

خیابان کارگر- ربروي بیمارستان فارابی- خیابان مدرس