فرهنگسراها منطقه 21 - تهران

کتاب خانه مسجد النبی

مدیریت: -

منطقه 21 .

سه راه ارج (تهرانسر)بلوار گلها، بلوار لاله، خیابان شهید طالبی

فرهنگسراها

: انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، دارای سالن مطالعه
limited
فرهنگسراها

برچسب ها: