حکیم

-: 22414968
منطقه 1 . ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی (زعفرانیه) - خ. پسیان - ک. شارستان سوم - پ. ۱۲

کلیساها

: کلیساها

انجیلی حضرت پطروس

-: 66708569
منطقه 12 . جمهوری - خ. ۳۰ تیر - پ. ۲۱

کلیساها

: کلیساها

حضرت ابراهیم (ع)

-: 66929203
منطقه 6 . جمالزاده شمالی - بالاتر از فرصت شیرازی - پ. ۹۸

کلیساها

: کلیساها

حضرت پولس

-: 88920348
منطقه 6 . حافظ - پ. ۷۴۹

کلیساها

: کلیساها

حضرت مریم

-: 77646157
منطقه 7 . باباخانلو (سرباز) - نبش کوچه چهاردهم - پ. ۱۲۱

کلیساها

: کلیساها

حضرت مریم کاتولیک

-: 66703210
منطقه 12 . نوفل لوشاتو - نبش سازمان اوقاف و امور خیریه - پ. 73

کلیساها

: کلیساها

حضرت مریم کاتولیک کلدانی

-: 55413353
منطقه 10 . بزرگراه نواب - خ. محبوب مجاز (سینا) - خ. خرمشهر - پ. ۱۵۶

کلیساها

: کلیساها

رباني جماعتي

-: 88959914
منطقه 6 . انتهاي خ طالقاني-ضلع شرقي دانشگاه تهران-پ.121

کلیساها

: کلیساها

ربانی جماعتی

-: 88962898
منطقه 6 . طالقانی - ضلع شرقی دانشگاه تهران - پ. ۱۲۱

کلیساها

: کلیساها

انجیلی عمانوئل فارسی زبان تهران

-: 88770254
منطقه 3 . م. ونک - خ. برزیل شرقی - خ. شهیدلاهیجانی - بن بست اول - پ. ۱

کلیساها

: کلیساها

انجیلی کره ای ها

-: 66708698
منطقه 12 . جمهوری - خ. ۳۰ تیر - بالاتر از چهارراه سخایی - ک. میرزامحمد - ک. اول - پ. ۶ا

کلیساها

: کلیساها

ارامنه گريكور

-: 22528615
منطقه 4 . خيابان كرمان –جمشيد رويان

کلیساها

: کلیساها

مریم مقدس

-: 66735004
منطقه 12 . جمهوری - چهارراه ۳۰ تیر - خ. میرزا کوچک خان - پ. ۱۹

کلیساها

: کلیساها

میناس مقدس

-: 88042640
منطقه 3 . ده ونک - ک. قلعه

کلیساها

: کلیساها

وارطان مقدس

-: 77560655
منطقه 7 . اجاره دار (خواجه نظام الملک) - خ. ۱۰ متری ارامنه - جنب مدرسه ساهاکیان -

کلیساها

: کلیساها

یونانی

-: 88826764
منطقه 7 . مفتح (روزولت) - نرسیده به خیابان انقلاب - پ. ۱۰۳

کلیساها

: کلیساها

ارتودکس روس(ی نیکلای مقدس)

-: 88301067
منطقه 7 . مفتح (روزولت) - نرسیده به طالقانی - ک. عطارد - پ. ۲

کلیساها

: کلیساها

انجیلی ارامنه

-: 88892919
منطقه 6 . میرزای شیرازی - ک. دوم - ک. ارفع - پ. ۱۸

کلیساها

: کلیساها