کلانتری ها

بهزاد

عیدی: 09375579098
منطقه 5 . پونک، پاساژ بوستان، بازارچه شقایق، پلاک 354، طبقه دوم، واحد 354

کلانتری ها

: تعمیر انواع چمدان و کیف و ساک

كلانترى 111

-: 55719830 – 55715451 -  55717030
منطقه 10 . هفت چنار - خیابان كمیل - خیابان ابتكاری

کلانتری ها

: کلانتریها

112

-: 66463424 – 66468777 - 66468778
منطقه 11 . ابوسعید - میدان منیریه – خیابان ابوسعید

کلانتری ها

: کلانتریها

113

-: 33905591
منطقه 12 . بازار - چهارراه گلوبندك - خیابان 15 خرداد - میدان ارگ

کلانتری ها

: کلانتریها

114

-: 33705959 – 33708888 -  33705152
منطقه 12 . غیاثی – میدان خراسان – میدان غیاثی

کلانتری ها

: کلانتریها

115

-: 55410444
منطقه 11 . رازی - میدان قزوین - خیابان قزوین - جنب شهردارى منطقه 11

کلانتری ها

: کلانتریها

116

-: 55603334 - 55631818
منطقه 12 . مولوی - چهارراه مولوی - بطرف میدان محمدیه - خیابان شهید اردستان

کلانتری ها

: کلانتریها

117

-: 55640155 – 55643015 – 55641228
منطقه 17 . جوادیه - میدان بهمن - اواسط 20مترى جوادیه

کلانتری ها

: کلانتریها

118

-: 66501916
منطقه 2 . ستارخان – خیابان ستارخان – نبش حبیب الهی - خیابان هشتم دریان نو

کلانتری ها

: کلانتریها

119

-: 66699998 – 66695534 – 66695535 - 66695533
منطقه 17 . مهرآباد جنوبی – سرآسیاب مهرآباد - خیابان شمشیری - روبروى دانشگاه هوایی

کلانتری ها

: کلانتریها

120

-: 22861044
منطقه 7 . سیدخندان - اتوبان رسالت - زیر پل سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری

کلانتری ها

: کلانتریها

121

-: 33175652 – 33179555 -33179333
منطقه 14 . سلیمانیه – خیابات پیروزی – خیابان سلیمانیه

کلانتری ها

: کلانتریها

122

-: 22711004 -  22712004
منطقه 1 . دربند – تجریش - خیابان دربند - بالاتر ازمیدان دربند

کلانتری ها

: کلانتریها

123

-: 22294289 -  22293137 – 222900550 - 22291413
منطقه 1 . نیاوران – خیابان شهید باهنر- بعد ازایستگاه خوزستان

کلانتری ها

: کلانتریها

124

-: 22648183
منطقه 1 . قلهك - خیابان دولت

کلانتری ها

: کلانتریها

125

-: 88793227 - 88060915
منطقه 6 . یوسف آباد - میدان سیدجمال الدین اسدآبادی

کلانتری ها

: کلانتریها

126

-: 77863333 – 77864222 – 77800660
منطقه 4 . تهرانپارس- خیابان فرجام – چهارراه رشید - خیابان رشید

کلانتری ها

: کلانتریها

127

-: 77809356
منطقه 8 . نارمك - اتوبان رسالت - اول خیابان كرمان - جنب پمپ بنزین

کلانتری ها

: کلانتریها

128

-: 7728997
منطقه 13 . تهران نو - خیابان پنجم نیروى هوایی - بالاتر از فلكه دوم

کلانتری ها

: کلانتریها

129

-: 66467067
منطقه 6 . جامی - خیابان ولیعصر - ابتداى خیابان جامی

کلانتری ها

: کلانتریها