مسافرخانه ها

مهمانپذیر دیار ویونا

میرزایی: 22210540-22741899

منطقه 1 .

میدان قدس ، کوچه زغالی ها ، پاساژ شمیران ، طبقه زیرین ، پلاک 11

مسافرخانه ها

: مهمانپذیر