مجتمع های تجاری

شرکت خدمات و پشتیبانی

احمدی جوشقانی: 42607207
منطقه 6 . برزیل شرقی، بن بست لاله

مجتمع های تجاری

: پیمانکاری

علائی

سهراب علائی: 76271707-76271708
حومه تهران . پردیس فاز 1 ابتدای ابن سینا

مجتمع های تجاری

: دفتر تجاری

صفوی

-: 33934439
منطقه 12 . خ. ناصرخسرو - ك. مروی - پاساژ صفوی - پ. 1 - ط. زیرزمین

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

پایندان، شركت

-: 55605529
منطقه 12 . تهران - خ. 15خرداد - روبروی بانك ملت - سرای حافظ - طبقه همكف - ش. 211-

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

پردیس

-: - 33906618- 66454557- 33115381
منطقه 12 . تهران - خ. سعدی شمالی - ک. امین زاده - پاساژ پردیس - ط. چهارم

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

تجاری تهران

-: 66808062
منطقه 17 . تهران - جاده قدیم كرج - بعد از شیر پاستوریزه - جنب در ورودی تجاری تهران

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

تندیس

-: 55609559
منطقه 12 . تهران - خ. خیام - بازار عباس آباد - ك. مهدوی - ساختمان تندیس - ط. دوم - پ. 11

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

چهلستون (بلوك 21)

-: 77500235
منطقه 7 . تهران - خ. بهار - ساختمان چهلستون - ط. اول - پ. 24

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

خانقاه

-: 77531805
منطقه 12 . تهران - خ. سعدی شمالی - خ. خانقاه - پاساژ خانقاه - ط. اول

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

روحی

-: 55608634
منطقه 12 . تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - سرای روحی - طبقه همكف - پ. 18

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

روشن

-: 22051847
منطقه 6 . تهران - خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه پارك وی - نرسیده به ایستگاه محمودیه - پ. 1681

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

سبحان

-: 66708470
منطقه 6 . تهران - خ. انقلاب - خ. لاله زار نو - نرسیده به خیابان منوچهری - پاساژ سبحان - پ. 199 - طبقه همكف

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

سبزنما

-: 44511650
منطقه 21 . تهرانسر - بولوار نیلوفر - خ. محمود خسروپروز

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

سرای چهاربازار

-: 55623704
منطقه 12 . چهارسوق بزرگ - سه راه چهار بازار

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

سرو ساعی

-: 88721040
منطقه 6 . خ. ولی عصر - بالاتر از خیابان دكتربهشتی - خ. اكبری - ساختمان سروساعی - ط. هجدهم

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

سعدی

-: 33912053
منطقه 12 . خ. سعدی جنوبی - مركز تجاری سعدی - ط. اول - پ. 716

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

شبلی

-: 33117621
منطقه 12 . خ. لاله زار جنوبی - ك. برلن - پاساژ شبلی

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

شهریار

-: 55633639
منطقه 12 . خ. 15خرداد - بازار كویتی ها - پاساژ شهریار - ط. پنجم

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

صحراد

-: 55607686
منطقه 12 . 15خرداد غربی - پ. 218

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری

عامری، خلیل

-: 77909162
منطقه 8 . م. هفت حوض - ك. عظیمی نیا - پاساژ كیمیا

مجتمع های تجاری

: مجتمع های تجاری