نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1144

-: 66835951

منطقه 10 .

خ رودكي - چهارراه وثوق - ساختمان بهبودي - پلاك 386

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1034

-: 55848323

منطقه 10 .

بزرگراه شهيد نواب صفوي - خيابان زمزم - پلاك 299و293، 295

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو