تانکر فروشی

مصالح ساختمانی البرز

میربابائی: 76341534

حومه تهران .

گیلاوند اول دوراهی حصار

تانکر فروشی

: آجر ، ماسه ، سیمان ، گچ ، آهک ، و ... ، تولید انواع بلوک ، تیچه ، فوم ، کاشی ، سرامیک و ...

ملک زاده

ملک زاده : 76264205-76263403

حومه تهران .

جاده آبعلی، کمرد، جنب پمپ بنزین

تانکر فروشی

: تانکر فروشی